fbpx

Tehnička podrška u pripremi zelenih ulaganja: Stručno savjetovanje

Osiguravamo kompletnu tehničku podršku i stručno savjetovanje koje vam je potrebno za pripremu zelenih ulaganja. Pokrivamo izradu DNSH obrasca za usklađivanje ulaganja s EU taksonomijom, izračun ugljičnog otiska vašeg poslovanja te proračun ušteda energije i emisija CO2 u skladu s tehničkim normama.

Izrada DNSH obrasca za usklađenost s EU taksonomijom

U skladu s ciljevima „European Green Deala“, svako novo ulaganje potrebno je usuglasiti s DNSH načelom u sklopu svih šest okolišnih ciljeva definiranih EU taksonomijom. Načelo nenanošenja bitne štete (Do No Significant Harm Principle – DNSH) zapravo je samo jedan od segmenata EU taksonomije. Isti načelno predstavlja glavni okolišni zaštitni mehanizam, a provodi se testiranjem gospodarskih aktivnosti u odnosu na minimalne kriterije vezane uz svaki okolišni cilj. Sve mjere pod EU taksonomijom apsolutno moraju zadovoljiti minimalne kriterije za svaki okolišni cilj. Ove aktivnosti ne smiju podržavati ni provoditi radnje koje nanose značajnu štetu bilo kojem od šest okolišnih ciljeva kako je i definirano u članku 17. regulative o EU taksonomiji. Investitor prilikom predstavljanja svoje investicije i očekivanih učinaka projekta mora navesti dokaze i informacije o usklađenosti s načelom DNSH, kako bi pokazali da projekt neće provoditi aktivnosti koje značajno štete bilo kojem od šest ekoloških ciljeva EU taksonomije, a posebno da se aktivnosti ne odnose na aktivnosti s popisa isključenja te da su usklađene s EU i nacionalnom okolišnom legislativom.

Izračun ugljičnog otiska: ključ za smanjenje emisija CO2

Nudimo dugoročnu potporu prilikom razvoja i implementacije održivog poslovanja i postizanja okolišnih, društvenih i upravljačkih ciljeva kroz izradu i kontinuirani razvoj ESG strategije prema poslovnoj strategiji i dugoročnim ciljevima tvrtke.

Izračun energetskih ušteda i emisijskih CO2 (proračun ušteda)

Proračun ušteda odnosi se na uštede energije koje se ostvaruju u cijelom životnom vijeku mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti, a koje se izračunavaju na način utvrđen Pravilnikom o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije. Proračun ušteda dio je projektno-tehničke dokumentacije koja je potrebna za prijavu na različite izvore financiranja.


Do sada su naši stručnjaci kroz različite natječaje pripremili projekte koji su, implementacijom mjera energetske učinkovitosti i instalacijom obnovljivih izvora energije, ukupno generirali godišnje energetske uštede preko 9.200 MWh te povećanje kapaciteta obnovljivih izvora preko 20 MW. Navedeni projekti rezultirali su s godišnjim smanjenjem emisija stakleničkih plinova od skoro 5.000 tCO2.


Što kažu naši klijenti?

S obzirom da nam danas završava ugovor za programiranje novog programa za razdoblje 2021.-2027. ovim putem vam želim zahvaliti na pomoći i podršci koju ste nam pružili u ovih zadnjih godinu dana, a i više ako računamo izradu teritorijalne analize. Vjerujem da smo našim zajedničkim radom i trudom uspjeli kreirati kvalitetan dokument koji je podloga za još bolji program i projekte u novom razdoblju.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

Suradnja s Apsolonom bila je izrazito uspješna, ponovno bismo ih anagažirali zbog kompetencija, iskustva, brzine usluge i načina pružanja usluge. Dodatna vrijednost bile nam su informacije o natječajima, edukacije o precedurama, propisima, dokumentaciji vezano uz korištenje bespovratnih sredstava koje smo dobili od Apsolona

Nevenka, Atlantic Cedevita d.o.o.

Ukupan dojam je izvrstan. Rad s vašim timom je bio izrazito profesionalan, organiziran, bio nam je na raspolaganju u svakom trenu i imao odgovor na sve naše upite. Preporučili bismo vas za savjetnike.

Valerija, Telegra Solutions d.o.o.

Smatramo da je suradnja kroz cijeli projekt bila vrlo kvalitetna, prvenstveno jasnoća i jednostavnost komunikacije te stručnost vođenja procesa izrade dokumenta.
– Master plan gospodarskog razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2021.-2027.

Zagorska razvojna agencija

Savjetnici iz Apsolona su obradili ukupnu analizu gradske problematike, ali i dali vrlo moderna rješenja za određene izazove te se uspješno uključili u našu sadašnju situaciju i smjerove našeg razvoja. Temeljem više sastanaka i online konzultacija na kojima sam sudjelovao, moj je dojam da se vaši kolege u potpunosti poistovjetili sa životom i radom u Rijeci, ali i sa nekim potpuno novim temama – pandemijom, projektom Europske prijestolnice kulture nakon 2020. godine te digitalizacijom ili razvojem zelene infrastrukture. To je više nego profesionalno odrađen posao!

Grad Rijeka

With Apsolon we have found a stable and reliable partner with local expertise and knowledge to help us achieve efficient outcomes.

GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)

Preporučujemo Apsolon zbog ugodne suradnje i komunikacije od strane Apsolonovih djelatnika koji su uvijek dostupni za sva pitanja. Vrlo su odgovorni i u kratkom vremenu rješavaju sve upite, pripremaju potrebnu dokumentaciju i uvijek su na raspolaganju. Preporučamo Apsolon za svaki budući projekt.

Ivana, BioGnost d.o.o.

Ponovno bismo angažirali Apsolon iz razloga što je suradnja bila tečna, informacije su kolale vrlo tečno i točno, uz uvijek ugodnu komunikaciju kako s Marinelom isto tako i s Mislavom. Sve što smo vidjeli kod apsolona je apsolutno bila visoka razina na koju do sada nismo naišli, tako da nemam posebnih preporuka za poboljšanje procesa, ostanite stručni i ažurni kakvi jeste. Dojam je izvrstan, čak toliko da mi je malo žao što smo završili. Sve preporuke svima za Apsolon, a nadamo se i daljnjoj suradnji.

Tihana, Kroma d.o.o.

Ovom prilikom želimo se zahvaliti na profesionalnoj suradnji i izvrsnim ostvarenim rezultatima cijelom Apsolon timu, s kojima smo uspješno surađivali tijekom provedbe projekta. Bilo je zadovoljstvo surađivati s vama!

Ministarstvo turizma

Odlična i konstruktivna suradnja s voditeljima projekta od strane Apsolona koji su u svakom trenutku bili na raspolaganju. Dodana vrijednost je prijenos znanja, informacija, stručnih mišljenja i kreativnosti također od strane voditelja projekta Apsolona. Pohvala na strpljenju i razumijevanju. Svakako preporuka Apsolona za savjetnika.

Grad Pula-Pola

Često postavljena pitanja

Što je DNSH obrazac?

Svaka investicija mora biti u skladu s načelom DNSH (Do No Significant Harm – Ne čini značajnu štetu) te dokazati da zadovoljava minimalne kriterije za svaki okolišni cilj bez nanošenja bitne štete ijednom od 6 okolišnih ciljeva. Dokument unutar kojeg se obrazlaže kako pojedina investicija utječe na 6 okolišnih ciljeva te nanosi li štetu ijednom od njih naziva se DNSH obrazac. Prema EU taksonomiji, 6 okolišnih ciljeva obuhvaćaju: ublažavanje klimatskih promjena, prilagodbu klimatskim promjenama, održivo korištenje i zaštitu vodnih i morskih resursa, prelazak na kružno gospodarstvo, sprečavanje i kontrolu onečišćenja te zaštitu i obnovu bioraznolikosti i ekosustava.

Koje su informacije potrebne za izradu DNSH obrasca?

DNSH obrazac obično se sastoji od 3 dijela: opći podaci, postojeće poslovanje i dostignuti standardi te podaci o projektu. Opći podaci uključuju podatke o prijavitelju investicije, poput osnovne djelatnosti prijavitelja, broja zaposlenih i lokacije projekta. Podaci o postojećem poslovanju ponajviše se odnose na pitanja uspostave sustava za upravljanje kvalitetom unutar tvrtke (npr. ISO 9000, ISO 14000, itd.) te postojanja posebnih dozvola i suglasnosti (npr. okolišne dozvole, vodopravne dozvole i sl.). Podaci o projektu odnose se na pravnu usklađenost projekta, aktivnosti koje će investicija provesti te kako planirane aktivnosti unutar investicije utječu na 6 okolišnih ciljeva.

Zašto je bitan izračun ugljičnog otiska?

Izračun ugljičnog otiska kvantificira utjecaj aktivnosti, osobe ili tvrtke na klimatske promjene. Što je ugljični otisak veći, to je osoba ili tvrtka veći zagađivač i ima veći negativni utjecaj na pojavu klimatskih promjena. Upravo zato, ugljični otisak pomaže nam da identificiramo koliko je tvrtka ekološki osviještena te njegovim sustavnim praćenjem dobijemo odgovor na pitanje ide li ona u smjeru održivosti i manjeg utjecaja na okoliš ili ne.

Što je proračun ušteda?

Proračun ušteda dio je projektno-tehničke dokumentacije potrebne za prijavu na različite izvore financiranja. Proračunom uštede odgovara se na pitanje koliko će energije biti ušteđeno realizacijom investicije.

U koje sve svrhe se može raditi proračun ušteda?

Proračun ušteda energije može se izrađivati za svaku investiciju koja podrazumijeva smanjenje potrošnje energije iz konvencionalnih izvora ili povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije. Tako se proračun ušteda energije može izrađivati za projekte implementacije obnovljivih izvora energije, projekte energetske obnove zgrada te projekte modernizacije proizvodnih pogona i voznih parkova.

Kontaktirajte nas

    Tvoja poruka je uspješno poslana. Hvala!