fbpx

Strateško energetsko planiranje

Nudimo savjetodavnu podršku pri izradi i implementaciji strateških planova na području klime i energije za jedinice lokalne i regionalne samouprave:

  • Akcijski plan energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP)
  • Akcijski plan energetske učinkovitosti
  • Investicijski koncept razvoja održivih projekata

Izrada SECAP-a: Korak prema energetskoj održivosti i prilagodbi na klimatske promjene

Izrađujemo Akcijski plan energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) koji na bazi izvješća o stanju okoliša, ocjeni utjecaja ranjivosti i rizika na klimatske promjene identificira prioritetne mjere ublažavanja klimatskih promjena poput energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije te mjere prilagodbe klimatskim promjenama. Akcijski plan energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama razrađuje dugoročne utjecaje klimatskih promjena na području lokalne zajednice, daje mjerljive ciljeve i rezultate vezane uz smanjenje potrošnje energije i emisija CO2. Također, SECAP omogućuje lokalnoj zajednici planiranje primjene identificiranih mjera, odnosno pokretanje konkretnih projekata za realizaciju propisanih mjera te mogućnost prijave za financiranje provedbe kroz različite EU i nacionalne fondove.

Izrada akcijskog plana energetske učinkovitosti za županije i gradove

Izrađujemo Akcijski plan energetske učinkovitosti koji donose županije i veliki gradovi za trogodišnje razdoblje. Obveza donošenja Akcijskog plana energetske učinkovitosti propisana je Zakonom o energetskoj učinkovitosti, a metodologija za izradu plana Pravilnikom o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije. Akcijski plan sadržava ciljeve za uštedu energije, mjere i pokazatelje za poboljšanje energetske učinkovitosti, način praćenja izvršenja Plana i izvještavanja te mogućnosti financiranja Plana, što lokalnim i regionalnim jedinicama samouprave olakšava provedbu mjera navedenih u Planu.

Investicijski koncept razvoja održivih projekata

Investicijski koncept predstavlja dokument koji investitorima i financijskim institucijama pruža potrebne informacije za procjenu investicijskog projekta i odluku o ulaganju. Investicijski projekt sadržava informacije o aktivnostima koje će se provoditi unutar investicije, projektnim partnerima i lokalnim dionicima, analizi pravnog okruženja te ekonomskoj i financijskoj analizi investicije.


Naši su stručnjaci sudjelovali u izradi Akcijskih planova energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama za gotovo sve veće gradove u Republici Hrvatskoj.

S relevantnim iskustvom u pripremi prijave te samoj izradi investicijskih koncepata za gradove koji su već ostvarili potporu na prethodnim pozivima, možemo vam pomoći u cjelokupnom procesu, od konceptualizacije projektne ideje, pronalaska projektnih partnera, kvalitetne pripreme i prijave projektnog prijedloga do sigurne provedbe projekta.


Što kažu naši klijenti?

S obzirom da nam danas završava ugovor za programiranje novog programa za razdoblje 2021.-2027. ovim putem vam želim zahvaliti na pomoći i podršci koju ste nam pružili u ovih zadnjih godinu dana, a i više ako računamo izradu teritorijalne analize. Vjerujem da smo našim zajedničkim radom i trudom uspjeli kreirati kvalitetan dokument koji je podloga za još bolji program i projekte u novom razdoblju.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

Suradnja s Apsolonom bila je izrazito uspješna, ponovno bismo ih anagažirali zbog kompetencija, iskustva, brzine usluge i načina pružanja usluge. Dodatna vrijednost bile nam su informacije o natječajima, edukacije o precedurama, propisima, dokumentaciji vezano uz korištenje bespovratnih sredstava koje smo dobili od Apsolona

Nevenka, Atlantic Cedevita d.o.o.

Ukupan dojam je izvrstan. Rad s vašim timom je bio izrazito profesionalan, organiziran, bio nam je na raspolaganju u svakom trenu i imao odgovor na sve naše upite. Preporučili bismo vas za savjetnike.

Valerija, Telegra Solutions d.o.o.

Smatramo da je suradnja kroz cijeli projekt bila vrlo kvalitetna, prvenstveno jasnoća i jednostavnost komunikacije te stručnost vođenja procesa izrade dokumenta.
– Master plan gospodarskog razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2021.-2027.

Zagorska razvojna agencija

Savjetnici iz Apsolona su obradili ukupnu analizu gradske problematike, ali i dali vrlo moderna rješenja za određene izazove te se uspješno uključili u našu sadašnju situaciju i smjerove našeg razvoja. Temeljem više sastanaka i online konzultacija na kojima sam sudjelovao, moj je dojam da se vaši kolege u potpunosti poistovjetili sa životom i radom u Rijeci, ali i sa nekim potpuno novim temama – pandemijom, projektom Europske prijestolnice kulture nakon 2020. godine te digitalizacijom ili razvojem zelene infrastrukture. To je više nego profesionalno odrađen posao!

Grad Rijeka

With Apsolon we have found a stable and reliable partner with local expertise and knowledge to help us achieve efficient outcomes.

GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)

Preporučujemo Apsolon zbog ugodne suradnje i komunikacije od strane Apsolonovih djelatnika koji su uvijek dostupni za sva pitanja. Vrlo su odgovorni i u kratkom vremenu rješavaju sve upite, pripremaju potrebnu dokumentaciju i uvijek su na raspolaganju. Preporučamo Apsolon za svaki budući projekt.

Ivana, BioGnost d.o.o.

Ponovno bismo angažirali Apsolon iz razloga što je suradnja bila tečna, informacije su kolale vrlo tečno i točno, uz uvijek ugodnu komunikaciju kako s Marinelom isto tako i s Mislavom. Sve što smo vidjeli kod apsolona je apsolutno bila visoka razina na koju do sada nismo naišli, tako da nemam posebnih preporuka za poboljšanje procesa, ostanite stručni i ažurni kakvi jeste. Dojam je izvrstan, čak toliko da mi je malo žao što smo završili. Sve preporuke svima za Apsolon, a nadamo se i daljnjoj suradnji.

Tihana, Kroma d.o.o.

Ovom prilikom želimo se zahvaliti na profesionalnoj suradnji i izvrsnim ostvarenim rezultatima cijelom Apsolon timu, s kojima smo uspješno surađivali tijekom provedbe projekta. Bilo je zadovoljstvo surađivati s vama!

Ministarstvo turizma

Odlična i konstruktivna suradnja s voditeljima projekta od strane Apsolona koji su u svakom trenutku bili na raspolaganju. Dodana vrijednost je prijenos znanja, informacija, stručnih mišljenja i kreativnosti također od strane voditelja projekta Apsolona. Pohvala na strpljenju i razumijevanju. Svakako preporuka Apsolona za savjetnika.

Grad Pula-Pola

Često postavljena pitanja

Što je SECAP?

Akcijski plan energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP), koncept je razvijen od strane Sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors) koji nudi detaljan pregled potrošnje energije i emisija stakleničkih plinova u naseljima i gradovima i definira konkretne mjere za smanjenje emisija, mjere za povećanje energetske učinkovitosti i mjere za implementaciju obnovljivih izvora energije, pritom pružajući uvid u kvantificirane podatke kolike će uštede pojedina mjera donijeti. Prilikom izrade SECAP-a, uzimaju se u obzir geografske, gospodarske, klimatske i demografske specifičnosti grada ili naselja unutar kojeg će se implementirati mjere, a s ciljem što efikasnijih rješenja potpuno prilagođenih gradovima ili naseljima.

Što je Akcijski plan energetske učinkovitosti?

Akcijski plan energetske učinkovitosti planski je dokument koji se donosi na razdoblje od tri godine, a kojim se utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno na području većeg grada ili županije. Akcijski plan sadrži prikaz i ocjenu stanja te potrebe u potrošnji energije, dugoročne ciljeve uštede energije, mjere i pokazatelje za poboljšanje energetske učinkovitosti uz izračun planiranih ušteda energije u skladu s Pravilnikom za praćenje, mjerenje i verfikaciju ušteda energije.

Koja je razlika između SECAP-a i Akcijskog plana energetske učinkovitosti?

Prilikom izrade Akcijskog plana energetske učinkovitosti, fokus je na mjerama koje će se realizirati unutar perioda do tri godine i kojima je primarni cilj poboljšanje energetske učinkovitosti kroz ostvarenje energetskih ušteda. S druge strane, SECAP donosi mjere koje će se implementirati kroz duži vremenski period (10-25 godina), a čiji je cilj, uz ublažavanje klimatskih promjena, i prilagodba klimatskim promjenama.

Što je sve potrebno za izradu strateških dokumenata na području klime i energije?

Za izradu akcijskog plana energetske učinkovitosti, potrebni su podaci o potrošnji energije unutar sektora zgradarstva, prometa i javne rasvjete, mjere povećanja energetske učinkovitosti koje jedinica lokalne ili regionalne samouprave planira provesti u razdoblju od tri godine, izvori financiranja planiranih mjera te okvirni plan provedbe mjera. Uz navedeno, za SECAP su dodatno potrebni i podaci o mjerama ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama na dulji rok, rizici i ocjene utjecaja klimatskih promjena te ranjivost na klimatske promjene područja na koji se SECAP odnosi.

Kontaktirajte nas

    Tvoja poruka je uspješno poslana. Hvala!